Vilka hälsobehov har era medarbetare?

LifePulse PulseCoach
Varje medarbetare erbjuds också personlig coaching utifrån individuella behov som understöd i sin beteendeförändring.

Vi är människor med en helhetshälsa där fritiden påverkar arbetet och tvärtom.

För att kunna genomföra kostnadseffektiva hälsoinsatser är det a och o att ta reda på exakt vilka hälsobehov medarbetarna har i livsstilsfaktorer och arbetsrelaterad hälsa, då dessa påverkar varandra. 

I varje företag/organisation möter vi flera medarbetare med upplevd ångest, arbetsrelaterad stress, ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, bristande sömn mm. Dessa hälsofaktorer påverkar både arbetsförmågan och fritiden negativt. 

För att bryta en negativ hälsospiral och skapa hälsosamma beteenden behöver vi kartlägga helhetshälsan hos varje medarbetare. Som företag/organisation får ni veta exakt vilka hälsobehov medarbetarna har. Med det som utgångspunkt kan ni skapa hälsa på riktigt hos er viktigaste resurs. 

Önskar ni hjälp att kartlägga medarbetarnas hälsobehov kontakta oss gärna.