PulseCoach

PulseCoach innebär coaching som kan fokuseras inom olika områden exempelvis:

  • Inom specifika hälsoområden
  • Utifrån specifika behov
  • Som utfasning av PulseActive

Möt några av våra coacher!