PulseCoach

Lägg till PulseCoach och varje medarbetare får sin egen coach i programmet PulseActive

Med PulseCoach understöds varje individ på bästa sätt i sin beteendeförändring. Varje medarbetare blir sedd och hörd utifrån sin förändringsbenägenhet, behov, livssituation, mål och vision. Här har individen möjlighet att lyfta faktorer och övriga hälsoområden som de vill fokusera på under programmet PulseActive.

I upplägg med PulseCoach ingår även ett uppstartsmöte med en utsedd styrgrupp för hälsoinsatsen, samarbete med eventuella hälsoinspiratörer på arbetsplatsen, delrapport för den fysiska aktivitetsnivån för klättrare och hoppare samt möte och slutrapport med företaget/organisationen.

Antalet samtal anpassas till individens behov enligt den indelning som gjorts utifrån fysisk aktivitetsnivå.

Efter programmets avslut finns möjlighet att fortsätta med PulseCoach där behov finns.

Möt några av våra coacher!