Hållbara och jämlika hälsoinsatser

LifePulse skapar fysiskt aktiva och hälsosamma medarbetare. Vårt unika, webbaserade program ger hälsoinsatser anpassade efter individens behov.

Det innebär att varje medarbetare får det stöd just den behöver och insatserna fokuseras där de gör som mest nytta.Det minskar hälsoklyftorna och skapar en arbetsplats med en god jämlik hälsa.

Tillsammans arbetar vi för att skapa långsiktigt hållbara förändringar i såväl individens beteende som organisationen hälsokultur. För den enskilda medarbetaren innebär det en hälsosammare livsstil med balanserad kost och fysisk aktivitet utifrån de egna förutsättningarna.

Och för organisationen ger det ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro samt mjuka värden som en attraktivare arbetsgivare, ökad teamkänsla,
gladare och hälsosammare medarbetare.

Affärsidéns bakgrund

Under sina studier till folkhälsovetare läste Pernilla (grundare av LifePulse) på Karolinska Institutet där hon tog fram hållpunkter för ett vetenskapligt livsstilsförändringsprogram. Kostnaden skulle landa på mellan 25-30 tusen kronor per person. Det skulle innebära att få individer ges möjlighet att genomgå ett långsiktigt, strukturerat och vetenskapligt baserat program för att öka sin fysiska aktivitet och förändra sitt beteende.

Pernilla ville att fler individer skulle få denna möjlighet och därmed även möta upp behovet på marknaden. Utifrån egen forskning och vetenskap har ett webbaserat förändringsprogram tagits fram. Delar av programmet kan genomföras på egen hand vilket resulterar i en lägre prisbild utan att kompromissa om kvaliteten på programmet.

Målsättning och vision

LifePulse målsättning är att ge företag möjlighet att på ett vetenskapligt, strukturerat och hållbart tillvägagångssätt genomföra en framgångsrik livsstilsförändring.

LifePulse vision är att företag ska bestå av medarbetare som mår bra och kan prestera optimalt både på arbetstid och fritid.

Hur arbetar vi

LifePulse arbetar långsiktigt och strukturerat utifrån forskning. Vårt fokus är att möta upp alla arbetstagare. Programmet sträcker sig över 8 månader då det är avgörande för livsstilsförändringens hållbarhet att de nya vanorna hinner etableras. Detta innebär att ert företag får en god avkastning på er hälsoinvestering år efter år.

LifePulse arbetar uteslutande med företag där hälsosatsningen tillåts implementeras genom hela företaget. Det skapar en positiv förändringsmiljö med goda förutsättningar för en hållbar förändring och en god avkastning på investeringen.