LifePulse värdegrund

Göra hälsomässig skillnad

Lifepulse arbetar för att skapa hälsomässig skillnad för företag/organisationer och i medarbetarnas liv. Vi fokuserar på att skapa en mer jämlik hälsa på företag/organisationer då vi vill överbrygga hälsoklyftor, det vet vi gör skillnad och skapar en mer sammanhållen grupp som mår bättre tillsammans.

LifePulse AB stödjer Hjärtebarnsfonden. Varje år föds ca 2000 barn i Sverige med ett hjärtfel. Tack vare forskning kring medfödda hjärtfel har vi kommit långt i både diagnostik och kirurgi samt att överlevnaden har ökat kraftigt de senaste 30 åren. Tack vare de fantastiska företag vi blir anlitade av kan LifePulse göra skillnad för barn som lever med hjärtfel.

Hållbarhet

Hållbarhet är en röd tråd genom LifePulse. Vi arbetar med hållbarhet utifrån flera aspekter.

  • Hållbara organisationer/företag med att skapa hälsofrämjande organisationer/företag som är attraktiva på arbetsmarknaden och bibehåller sin personal, medarbetare som har energi att kunna arbeta utifrån sin fulla potential, låga sjukskrivningstal och arbetsglädje. Det bidrar till en stor konkurrenskraft på marknaden.
  • Hållbara människor och arbetsliv. För att vi människor ska kunna vara hållbara i ett helt arbetsliv är det viktigt att stärka oss som människor utifrån fysiska, mentala och sociala aspekter och se hälsa som en helhet. Det ger oss även bättre förutsättningar att kunna hantera och balansera livets upp och nedgångar. Våra arbeten och privatliv/fritid går allt mer ihop med varandra, detta har vi sett med Covid-19 där vi arbetar mycket hemifrån. Det är viktigt att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv/fritid där det finns en energibuffert vid arbetsdagens slut för fritidsintressen.
  • Hållbara beteendeförändringar. Lifepulse lägger stort fokus på att de beteendeförändringar vi arbetar med ska bli hållbara över tid. Då kan vi förebygga många av våra stora folkhälsosjukdomar, ha energi till både arbete och fritid och bygga stabila, glada, välmående och konkurrenskraftiga företag/organisationer.

Kvalité

LifePulse ska stå för kvalité i de arbete vi utför. Företaget har kompetens inom akademisk utbildning, forskning inom arbetshälsa, coachutbildningar samt att vi utbildar LifePulse coacher internt. Vi arbetar utifrån LifePulse metodik som bygger på flera framgångsrika vetenskapliga metoder, förändringsbenägenhet, MI (motiverande samtal), mental träning mm. Med att bygga på kvalitet åstadkommer vi fantastiska hälsomässiga resultat.