LifePulse värdegrund

Göra hälsomässig skillnad

Att skapa en hållbar hälsomässig skillnad på individ, grupp och samhällsnivå.

Lifepulse arbetar för att skapa en hållbar hälsomässig skillnad för företag/organisationer och i medarbetarnas liv. Det gör vi genom långsiktiga hälsoinsatser som inkluderar ett helhetsperspektiv på hälsan med fokus på fysisk aktivitet. Hälsoinsatsernas utformning bidrar även till en mer jämlik och jämställd hälsa på företag/organisationer. Då överbygger vi hälsoklyftor, vilket skapar en mer sammanhållen grupp som mår bättre tillsammans. 

LifePulse AB stödjer Hjärtebarnsfonden. Varje år föds ca 2000 barn i Sverige med ett hjärtfel. Tack vare forskning kring medfödda hjärtfel har vi kommit långt i både diagnostik och kirurgi samt att överlevnaden har ökat kraftigt de senaste 30 åren. Tack vare de fantastiska företag vi blir anlitade av kan LifePulse göra skillnad för barn som lever med hjärtfel.

LifePulse arbetar utifrån 3 av FN:s globala hållbarhetsmål, 3 god hälsa och välbefinnande, 5 jämställdhet och 10 minskad ojämlikhet.

LifePulse är stolta vinnare av Nordeas Norrlandsstiftelses hållbarhetspris som vi tilldelades på BizMakers SPRINT-final år 2021.

Hållbarhet

Hur arbetar vi med hälsomässig hållbarhet?

Hållbarhet är en röd tråd genom LifePulse. Vi arbetar med hållbarhet utifrån flera aspekter.

  • Hållbara organisationer/företag. Välmående företag och organisationer är attraktiva på arbetsmarknaden och bibehåller sin personal samt attraherar nya medarbetare. Detta är något att sträva efter i en tid då det kan vara en utmaning med kompetensförsörjningen. Det bidrar till en stor konkurrenskraft på marknaden.  
  • Hållbara medarbetare. För att vi människor ska kunna vara hållbara i ett helt arbetsliv är det viktigt att stärka oss som människor utifrån fysiska, mentala och sociala aspekter och se hälsa som en helhet.  Hållbara medarbetare med god hälsa har energi att kunna arbeta utifrån sin fulla potential, har låga sjukskrivningstal och stor arbetsglädje. 
  • Hållbara människor. Aldrig tidigare har våra arbeten och fritid gått in så mycket i varandra som nu. Detta blev tydligt med Covid -19 då vi arbetat mycket hemifrån. Att ha en god balans mellan arbetsliv/privatliv ger oss goda förutsättningar att det finns en energibuffert vid arbetsdagens slut.
  • Jämlik och jämställd hälsa. Genom våra hälsoinsatsers utformning samt att vi använder vi olika strategier bidrar dem till en mer jämlik och jämställd hälsa på gruppnivå.
  • Hållbara beteendeförändringar. LifePulse lägger stort fokus på att de beteendeförändringarna ska bli hållbara över tid. Då kan många av våra stora folkhälsosjukdomar förebyggas, energi skapas till både arbete och fritid och vi bygger stabila, attraktiva, välmående och konkurrenskraftiga företag/organisationer.

Kvalité

LifePulse ska stå för kvalité i de arbete vi utför. Företaget har kompetens inom akademisk utbildning, forskning inom arbetshälsa, coachutbildningar samt att vi utbildar LifePulse coacher internt. Vi arbetar utifrån LifePulse metodik som bygger på flera framgångsrika vetenskapliga metoder inom beteendeförändring så som MI (motiverande samtal), self-efficacy, locus of control, mental träning mm. Med att bygga på kvalitet åstadkommer LifePulse fantastiska hälsomässiga resultat som gör skillnad.