Var lägger medarbetarna hälsoansvaret?

När vi arbetar med hälsoinsatser och beteendeförändring i ett företag/organisation är det viktigt att utforska var varje enskild medarbetare lägger hälsoansvaret.

Vi pratar om begreppet Locus of control som myntades av Julian B. Rotter. 

Internal locus of control – Här lägger vi ansvaret och kontrollen inom oss själva.

External locus of control- Här lägger vi ansvaret och kontrollen utanför oss själva. 

Självklart kan vi ofta relatera till båda dessa begrepp men den ena väger oftast tyngre. För att åstadkomma en beteendeförändring är det av största vikt att medarbetarna känner att de kan påverka sin egen hälsa, genom bland annat:

✅Näringsrik kost
✅Fysisk aktivitet 
✅Mental hälsa
✅Social hälsa
✅God sömn

På LifePulse ger vi medarbetarna verktyg och resurser för att ta kontroll över sin hälsa och välbefinnande. Genom att främja medvetenhet om näringsrik kost, fysisk aktivitet, mental hälsa, sociala relationer och god sömn, kan vi hjälpa medarbetare att skapa en balanserad och hälsosam livsstil.