Vi kan inte tvinga medarbetare att bli fysiskt aktiv

Vi kan inte tvinga medarbetare att bli fysiskt aktiv

I alla företag och organisationer finns i princip alltid en grupp som är fysiskt inaktiva, ca 25- 30 procent av medarbetarna.

Arbetsgivaren uttrycker ofta: – Vi erbjuder ett flertal friskvårdsaktiviteter men får inte med denna grupp, och vi kan ju inte tvinga någon. Nej, men som arbetsgivare kan du skapa de bästa förutsättningarna för att hen ska börja röra på sig.

När arbetsgivaren går in med stöd/insats som möter upp gruppen fysiskt inaktiva tar nästan alla möjligheten till förändring och skapar fantastiska resultat långsiktigt.

Det handlar om att möta denna grupp där de befinner sig och ge det stöd de behöver i förändringsbenägenhet, kognitiva faktorer, förberedelser, aktivitetsplan, vidmakthållade osv.

Ta exempelvis Härnösands Energi och Miljö AB. Efter ett år var gruppen som tidigare inte rörde på sig regelbundet fysiskt aktiva i genomsnitt 3 timmar i veckan!

Det går verkligen att nå denna grupp och det är så häftigt att se denna förändring.

Hur ser det ut på er arbetsplats, ger ni det stöd denna grupp behöver eller erbjuder ni ”enbart” flera olika friskvårdsaktiviteter?