Välkommen att Boka LifePulse Online

LifePulse skapar fysiskt aktiva och hälsosamma medarbetare. Vårt unika, webbaserade program ger hälsoinsatser anpassade efter individens behov. Det innebär att varje medarbetare får det stöd just den behöver och insatserna fokuseras där de gör som mest nytta. Det minskar hälsoklyftorna och skapar en arbetsplats med en god jämlik hälsa.

PulseCheck

495 kr exkl. moms (ord. 795 kr)

 • Nulägesanalys
 • Hälsokartläggning av 12 områden
 • Möte med resultatrapport av medarbetarnas gemensamma hälsostatus
 • LifePulse rekommendera att köpa PulseCheck+, där medarbetaren även får ett hälsosamtal.

Läs mer

LifePulse PulseCoach Coaching

PulseCheck+

890 kr exkl. moms (ord 1390 kr)

 • Nulägesanalys
 • Hälsokartläggning av 12 områden
 • Möte med resultatrapport av medarbetarnas gemensamma hälsostatus
 • Individuellt uppföljningssamtal av PulseCheck med medarbetaren.
 • Hälsofrämjande rekommendationer

Läs mer

LifePulse PulseCoach Coaching

PulseCoach

Pris på förfrågan

 • Coaching utifrån specifika hälsoområden
 • Coaching utifrån specifika behov
 • Coaching som utfasning av PulseActive (där behov finns)

Läs mer

LifePulse PulseActive

PulseActive

Pris på förfrågan

 • PulseCheck & PulseCoach, före och efter programmet
 • Webbaserad program för ökad fysisk aktivitet och hållbar beteendeförändring
 • Coachande frågeställningar
 • Personlig coachsamtal
 • Uppföljning
 • Vidmakthållande test
 • Online tillgång i 8 månader

Läs mer