Vi skapar hälsofrämjande företag och organisationer

LifePulse skapar fysiskt aktiva och hälsosamma medarbetare. Vårt unika, webbaserade program ger hälsoinsatser anpassade efter individen och företagets behov. Det innebär att insatserna fokuseras där de gör som mest nytta. Det minskar hälsoklyftorna och skapar en arbetsplats med en jämlik hälsa.

Kontakta mig för mer information.

46% av alla arbetstagare har inte tillräckligt god kondition
för att vara fullt produktiv en hel arbetsdag.

Varför LifePulse?

  • Komplett lösning för alla medarbetare
  • Hälsoinsatser anpassade efter individens behov
  • Ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro
  • Långsiktigt hållbara förändringar
  • Attraktiv arbetsplats med ökad teamkänsla, gladare och hälsosammare medarbetare

Vad säger våra kunder om LifePulse?

Jonas Nyberg (Härnösand Energi & Miljö)

”En stor del av våra medarbetare har gått från stillasittande till att träna två gånger i veckan. Det hade inte hänt utan LifePulse.”

Teresa Johansson, Byggnads AB Lennart Eriksson

”Jag vill absolut rekommendera andra företag att genomföra en PulseCheck för att kunna hjälpa medarbetarna att må så bra som möjligt.”

LifePulse PulseCheck PulseActive PulseCoach

Kom i form med våra tjänster

PulseCheck

Kartlägger beteenden och arbetsrelaterad hälsa på individ och gruppnivå. Möte med rapport och hälsofrämjande rekommendationer

PulseCheck+

PulseCheck inklusive ett individuellt hälsosamtal till varje medarbetare á 30 min.

PulseActive

Webbprogram med individuella coachsamtal för en ökad fysisk aktivitetsnivå, god hälsa och välbefinnande.

Aktuellt