Hälsofrämjande organisationer uppstår inte av sig själva

Hållbara och jämlika hälsoinsatser

LifePulse skapar fysiskt aktiva och hälsosamma medarbetare. Vårt unika, webbaserade program ger hälsoinsatser anpassade efter individens behov. Det innebär att varje medarbetare får det stöd just den behöver och insatserna fokuseras där de gör som mest nytta. Det minskar hälsoklyftorna och skapar en arbetsplats med en god jämlik hälsa.

Tillsammans arbetar vi för att skapa långsiktigt hållbara förändringar i såväl individens beteende som organisationen hälsokultur. För den enskilda medarbetaren innebär det en hälsosammare livsstil med balanserad kost och fysisk aktivitet utifrån de egna förutsättningarna. Och för organisationen ger det ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro samt mjuka värden som en attraktivare arbetsgivare, ökad teamkänsla, gladare och hälsosammare medarbetare.

Varför välja LifePulse

Se film om hur LifePulse skapar hälsofrämjande insatser på företag/organisationer.

Investera i hälsoinsatser som gör skillnad

PulseCheck

LifePulse kartlägger medarbetarnas hälsa utifrån 12 hälsoområden. Därefter få varje medarbetare ett individuellt hälsosamtal som grund för sitt förändringsarbete. Arbetsgivaren får en rapport om medarbetarnas gemensamma hälsostatus samt behovsgrupper och indelning.

Läs mer

PulseActive

Medarbetarna får tillgång till webbprogrammet som pågår under 8 månader. Programmet möter upp alla medarbetare, även den grupp fysiskt inaktiva som många hälsoinsatser har svårt att nå. Programmet bygger på hållbarhet och är långsiktigt, de nya vanorna ska hinna etableras för att ge positiva hälsoeffekter år efter år.

Läs mer

PulseCoach

Varje medarbetare erbjuds också personlig coaching utifrån individuella behov som understöd i sin beteendeförändring. Utifrån Covid-19 pandemin som bidragit till stora förändringar och isolering har coaching fyllt ytterligare en funktion som stöd i en osäker tid och varit uppskattat hos medarbetarna.

Läs mer

Aktuellt