Hälsofrämjande organisationer uppstår inte av sig själva

Hållbara och jämlika hälsoinsatser

Introduktionspris

Just nu har vi ett introduktionserbjudande för företag och organisationer som vill komma igång med sitt hälsoarbete under 2022. Kickstarta året med PulseCheck. Det ger varje medarbetare en tydlig bild av sitt nuläge och företaget en överblick över er samlade hälsostatus.

Med PulseCheck+ får medarbetaren dessutom ett uppföljande samtal och individuella hälsofrämjande rekommendationer. 

PulseCheck

495 kr exkl. moms (ord. 795 kr)

  • Nulägesanalys
  • Hälsokartläggning av 12 områden
  • Möte med resultatrapport
  • LifePulse rekommendera att köpa PulseCheck+, där medarbetaren även får ett hälsosamtal.

Varför välja LifePulse

  • Komplett lösning för alla medarbetare
  • Hälsoinsatser anpassade efter individens behov
  • Ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro
  • Attraktiv arbetsplats med ökad teamkänsla, gladare och hälsosammare medarbetare
  • Långsiktigt hållbara förändringar
  • Se film om hur LifePulse skapar hälsofrämjande insatser på företag/organisationer

Investera i hälsoinsatser som gör skillnad

PulseCheck

LifePulse kartlägger medarbetarnas hälsa utifrån 12 hälsoområden. Därefter får varje medarbetare en individuell nulägesanalys som grund för sitt förändringsarbete. Arbetsgivaren får en rapport om medarbetarnas gemensamma hälsostatus samt behovsgrupper och indelning.

Läs mer

PulseCheck+

I PulseCheck+ ingår Pulse Check samt ett individuellt hälsosamtal med varje medarbetare. Under det uppföljande samtalet går vi igenom medarbetarens svar i nulägesanalysen. Vi pratar om vad resultatet har för inverkan på hälsan samt vilka förändringar individen kan göra för att förbättra sin hälsa. Ofta kan en nulägesanalys av hälsa i kombination med hälsosamtal vara en bra början på en beteendeförändring.

Läs mer

LifePulse PulseActive

PulseActive

Medarbetarna får tillgång till webbprogrammet som pågår under 8 månader. Programmet möter upp alla medarbetare, även den grupp fysiskt inaktiva som många hälsoinsatser har svårt att nå. Programmet bygger på hållbarhet och är långsiktigt, de nya vanorna ska hinna etableras för att ge positiva hälsoeffekter år efter år.

Läs mer

PulseCoach

PulseCoach innebär att företag och organisationer kan välja coaching utifrån sina egna önskemål.

Läs mer

Aktuellt