Vi skapar hälsofrämjande företag och organisationer

LifePulse skapar fysiskt aktiva och hälsosamma medarbetare. Vårt unika, webbaserade program ger hälsoinsatser anpassade efter individen och företagets behov. Det innebär att insatserna fokuseras där de gör som mest nytta. Det minskar hälsoklyftorna och skapar en arbetsplats med en jämlik hälsa.

Kontakta mig för mer information.

46% av alla arbetstagare har inte tillräckligt god kondition
för att vara fullt produktiv en hel arbetsdag.

Varför LifePulse?

  • Komplett lösning för alla medarbetare
  • Hälsoinsatser anpassade efter individens behov
  • Ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro
  • Långsiktigt hållbara förändringar
  • Attraktiv arbetsplats med ökad teamkänsla, gladare och hälsosammare medarbetare

En stor del av våra medarbetare

har gått från stillasittande till

att träna två gånger i veckan.

Det hade inte hänt utan LifePulse.

Jonas Nyberg (Härnösand Energi & Miljö)
Kundcase

LifePulse PulseCheck PulseActive PulseCoach

Kom i form med våra tjänster

PulseCheck

Kartlägger beteenden och arbetsrelaterad hälsa på individ och gruppnivå. Möte med rapport och hälsofrämjande rekommendationer

PulseCheck+

PulseCheck inklusive ett individuellt hälsosamtal till varje medarbetare á 30 min.

PulseActive

Webbprogram med individuella coachsamtal för en ökad fysisk aktivitetsnivå, god hälsa och välbefinnande.

Aktuellt