PulseActive

Ett webbaserat program för att öka den fysiska aktivitetsnivån och välbefinnandet.

PulseActive utgår från att en PulseCheck är genomförd. Därefter delas medarbetarna in i tre olika behovsgrupper utifrån deras fysiska aktivitetsnivå. Genom individuell coaching understöds varje individ på bästa sätt i sin beteendeförändring. Varje medarbetare blir sedd och hörd utifrån sin förändringsbenägenhet, behov, livssituation, mål och vision. Här har individen möjlighet att lyfta faktorer och övriga hälsoområden som de vill fokusera på under programmet.

I PulseActive ingår:

  • Korta videolektioner
  • Coachande frågeställningar till varje lektion
  • Personlig coaching utifrån individuella behov
  • Nulägesanalys II + Hälsosamtal II för Klättrare och Hoppare (se text nedan).
  • Slutrapport kring medarbetarnas nuläge/förändring i hälsa

Klättrare

Tillhör gruppen som är fysiskt inaktiva. Fokus är att inkludera och möta upp denna grupp som många hälsoinsatser har svårt att nå och skapa en hållbar och regelbunden fysisk aktivitetsnivå. Deltagarna går igenom 4 moduler med totalt 22 videolektioner och 8 coachsamtal för att integrera beteendeförändringen i sin egen livssituation.

Hoppare

Tillhör gruppen som befinner sig strax under och över de lägsta nationella riktlinjerna för fysisk aktivitetsnivå. För hopparna är ofta den fysiska aktiviteten inte regelbunden och fokus för programmet är att skapa en hållbar regelbunden fysisk aktivitetsnivå. Deltagarna går igenom 3 moduler med totalt 19 videolektioner och 5 coachsamtal.

Simmare

Tillhör gruppen regelbundet fysiskt aktiva och som befinner sig över de nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet. Fokus är att bibehålla/skapa en hållbar livsbalans. Deltagarna går igenom 2 moduler med totalt 12 videolektioner och 3 coachsamtal.

PulseActive Moduler

PulseActive Modul 1

Här startar programmet för den grupp som är fysiskt inaktiv idag, övriga startar programmet i modul 2. Fokus i modul 1 är att skapa en personlig motivation till förändringsbenägenhet inom fysisk aktivitet.

PulseActive Modul 2

I Modul 2 tar vi upp förberedelser inför att bli regelbundet fysiskt aktiv alternativt att ta den fysiska aktivitetsnivån ytterligare ett steg. Vi går även igenom vilka hälsovinster deltagarna kan förväntas få och de nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet mm.

PulseActive Modul 3

I Modul 3 tas en personlig handlingsplan fram med vision, mål, mental träning och aktivitetsplan. Den fysiska aktiviteten påbörjas. Vi går igenom underlättande faktorer/strategier för den fysiska aktiviteten mm.

PulseActive Modul 4

Fokus i Modul 4 är strategier för att vidmakthålla den fysiska aktiviteten. När det nya beteendet blir hållbart gör individen betydande hälsovinster och företaget/organisationen stora ekonomiska vinster. En vinn-vinn situation!