LifePulse skapar hälsa som håller i längden

Med ett forskningsbaserat program för bättre hälsa har e-hälsoföretaget LifePulse gått från idé till etablerat företag. Nu siktar grundaren Pernilla Zsaludek Viklund på att bli ett självklart val för arbetsgivare som vill hjälpa sina anställda att må bättre.

LifePulse AB grundades 2020 av Pernilla Zsaludek Viklund utifrån en stark vilja att hjälpa människor till bättre hälsa. Som utbildad folkhälsovetare och hälsocoach kände hon väl till de stora behoven, men också utmaningarna.

– Tyvärr så räcker det inte att bara erbjuda olika friskvårdsaktiviteter i dag. För gruppen fysiskt inaktiva behövs det mer aktivt stöd. Det är där vi kommer in, säger hon.

LifePulse riktar sig till arbetsgivare, men har stora fördelar för alla parter. Först och främst för den enskilde, som genom mer hälsosamma vanor och motion kan förebygga många av de stora folkhälsosjukdomarna. Det handlar om till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och upp till 30 procent av cancerformerna.

Bättre hälsa och framför allt en mer jämlik hälsa har stor påverkan på teamet eller personalgruppen, för det bidrar till att vi trivs och arbetar bättre tillsammans.

– Många hälsoinsatser gagnar mest de som redan har god hälsa, som kanske utnyttjar ett gymkort ändå. Om man inte lyckas motivera de fysiskt inaktiva så ökar hälsoklyftorna i företaget, och det är absolut inte bra, säger Pernilla Zsaludek Viklund.

Och sist men inte minst är fördelarna många för företaget. Anställda med sämre hälsa har i snitt 10 sjukdagar mer per år och har inte alltid konditionen att orka leverera under en hel arbetsdag.

Programmet kombinerar en digital tjänst med personliga hälsocoacher. Upplägget ger möjlighet till en personlig relation och uppföljning som förenklar och håller uppe motivationen för livsstilsförändringen.

– Vi gör ett ganska stort jobb redan innan det är dags att börja röra på sig, för gruppen fysiskt inaktiva. Det är ett viktigt förändringsarbete som förbereder och motiverar medarbetarna inför aktiviteterna.

Programmet pågår i nio månader. Vid en inledande PulseCheck går LifePulse igenom tolv olika hälsoområden – allt ifrån kost och motion till stressfaktorer på eller utanför jobbet. Därefter delas de anställda in i tre grupper utifrån behov, och stödet individanpassas under återstoden av programmet. I slutet läggs mycket fokus på vidmakthållande, att behålla de goda vanorna över tid. Avslutningsvis görs en ny PulseCheck med varje medarbetare.

– Det är magiskt att se medarbetarens reaktion på sin beteendeförändring. Att veta att vi gör hälsomässig skillnad på riktigt, det är stort. Det brukar jag tänka på de dagar då det känns som att jag bara tragglar på, säger Pernilla Zsaludek Viklund.

Under sin utvecklingsresa har LifePulse deltagit i BizMakers inkubator, där startups i Västernorrland får hjälp med affärsutveckling och träffar andra företagare. Nu lämnar Pernilla Zsaludek Viklund och LifePulse inkubatorn med ovärderliga kunskaper om att driva och utveckla företag.

– Som ny entreprenör är man specialist inom sitt område, men för att driva företag krävs så mycket mer. Från pitchar till IP-strategier och hur man bäst tar emot nya kunder. Nu finns alla bitarna på plats och vi är redo att ta nästa steg.

LifePulse har växt till ett tiotal i bolaget, och kundföretagen finns i vitt skilda branscher.

– Den här veckan har vi ett företag i byggbranschen som sätter i gång, och sedan ett inom marknadsföring. Om fem år? Det blir i alla fall ingen exit där jag säljer bolaget, skrattar Pernilla Zsaludek Viklund, och fortsätter:

– Jag har verkligen hittat mitt kall i livet, och hoppas att vi kan göra stor skillnad och bidra till att skapa hälsofrämjande företag. Det ger så otroligt mycket att satsa på hälsa och ta hand om sin viktigaste resurs, medarbetarna.