PulseCheck-rapporten var mycket bra

För Teresa Johansson på LE Bygg innebar PulseCheck att de fick en övergripande bild av medarbetarnas hälsotillstånd och vilka hälsoinsatser de borde prioritera.
 
Teresa Johansson och hennes man Anders Johansson är ägare i Byggnads AB Lennart Eriksson, ett byggföretag som är verksamma i Kramfors, Härnösand och Sollefteå. Företaget har idag 27 anställda och arbetar både med byggservice vid till exempel vatten- och brandskador samt med entreprenad.  
 
Precis som i många andra företag i byggbranschen har medarbetarna delvis slitsamma arbetsuppgifter. För Teresa och Anders är det därför viktigt att de kan skapa förutsättningar för att alla ska vara pigga och fräscha på jobbet, inte bli sjuka och dessutom orka ha ett liv utanför jobbet och efter de går i pension.  

”Vi vill försöka motivera och inspirera till ett hälsosamt liv”

Teresa Johansson, Byggnads AB Lennart Eriksson

För att få kännedom om medarbetarnas gemensamma hälsotillstånd och vilka insatser som behövdes för att de ska må så bra som möjligt valde Teresa och Anders att erbjuda alla en PulseCheck. Det är en individuell enkät som kartlägger medarbetarnas hälsa i tolv olika områden som till exempel arbetsrelaterad hälsa, fysisk aktivitet, stillasittande och sömnvanor. 
 
Resultatet presenterades för Teresa och Anders i en rapport som tillsammans med en muntlig återkoppling gav dem kunskap om företagets styrkor och svagheter på gruppnivå. I rapporten fanns också rekommendationer på hälsoförbättringar och vilka hälsoområden som borde prioriteras. Teresa säger att de verkligen uppskattade rapporten då den både innehöll mycket information men ändå var överskådlig och lätt att förstå. 

“PulseCheck-rapporten var mycket bra.”

Teresa Johansson, Byggnads AB Lennart Eriksson

För Teresa och Anders blev rapporten ett bra underlag för en vidare hälsoinvestering för företaget. Samtliga medarbetare kommer att erbjudas ett individuellt hälsosamtal med en coach för att senare få skräddarsydda insatser gällande träning och kost. Enligt Teresa innebar PulseCheck en liten insats för medarbetarna som gav ett stort resultat för företaget och därför rekommenderar hon gärna andra företag att också genomföra en PulseCheck.
 

“Jag vill absolut rekommendera andra företag att genomföra en PulseCheck för att kunna hjälpa medarbetarna att må så bra som möjligt.”

Teresa Johansson, Byggnads AB Lennart Eriksson