Lars gör målen lätta att nå

Som coach på LifePulse arbetar Lars med att coacha medarbetare med olika erfarenhet av fysisk träning. Medarbetarna får individuell träning och coachning med fokus på förändringsarbete utifrån deras önskemål.

Lars Dahlman arbetar som coachansvarig på LifePulse och han coachar både medarbetare som är fysiskt inaktiva och de som regelbundet rör på sig och är i linje med de nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet.

Lars har arbetat med ledarskap på ett eller annat sätt hela livet. Han har coachat arbetslösa ut i arbetslivet, hjälpt idrottare på både elit- och amatörnivå att prestera bättre samt stöttat chefer som behövt uppbackning i sitt ledarskap. 2015 utbildade han sig till diplomerad coach och på LifePulse menar Lars att han får möjlighet att se hela människan och stötta där det behövs som mest. 

Många ser den fysiska och den mentala träningen som två separata delar men på LifePulse ser vi hela människan.”
Lars Dahlman, LifePulse

Eftersom LifePulse vill hjälpa deltagarna från grunden handlar Lars coachande mycket om att bygga upp deltagarnas självförtroende inom såväl fysisk som mental styrka. Han ser även till andra hälsoområden då LifePulse ser hälsa som en helhet. Medarbetare som exempelvis äter näringsfattig mat eller sover dåligt får svårare att orka röra på sig och då får de även arbeta parallellt med det. 

De som är fysiskt inaktiva kan få börja med att ta två kortare promenader i veckan för att känna att de klarar av det. Vissa kan ha svårt att träna på grund av upplevd smärta vid exempelvis ensidigt och repetitivt arbete och då kan de få träffa en smärtcoach (legitimerad naprapat). Enligt Lars brukar det ge mycket goda resultat och medarbetarna kan sedan ingå i programmet PulseActive för ökad fysisk aktivitet och god hälsa.

Den största delen av arbetet handlar om förändring, att bryta mönstret av inaktivitet. Av erfarenhet vet Lars att människor som påbörjar ett förändringsarbete inledningsvis ofta är positiva och sätter upp höga mål men sedan tröttnar och slutar träna. Att sätta upp delmål är därför ett bra sätt att göra sina mål nåbara, menar Lars. Som coach innebär det att Lars både får uppmuntra och motivera, samt ibland även bromsa, deltagarna och sätta upp delmål för att de ska utveckla sin träning på ett varaktigt sätt. 

Att sätta upp delmål avdramatiserar träningen och gör målen lättare att nå.” 
Lars Dahlman, LifePulse

Kontakta Pernilla Zsaludek Viklund
Tel: 070-278 05 14 
Mail: info@lifepulse.se