Vi ville erbjuda något mer än bara ett träningskort

När medarbetarna på HEMAB i Härnösand genomförde sin stora hälsosatsning med LifePulse gick en stor del från att vara stillasittande till att bli fysiskt aktiva.

Enligt Jonas Nyberg som är chef på Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) är många hälsoinsatser tillfälliga och når framför allt de som redan är aktiva. Med LifePulse gick dock många av hans medarbetare från att vara relativt inaktiva till att bli fysiskt aktiva. Även om några inte ville delta fick LifePulse ändå en större andel att bli aktiva, menar han.

För Jonas är det jätteviktigt att ha en frisk personal som mår bra. Det var därför han valde att starta upp ett samarbete med LifePulse för sina 140 medarbetare. Han ville erbjuda något mer än enbart ett träningskort eller en hälsoundersökning. Något som skulle kunna ge medarbetarna bättre hälsa över tid.

Vi ville erbjuda något mer än bara ett träningskort.

Jonas Nyberg, HEMAB

Medarbetarna på HEMAB består av många olika yrkesgrupper som chaufförer, montörer och administratörer. De flesta var positiva till hälsosatsningen och upp mot 90% av medarbetarna deltog i den inledande undersökningen. Inledningsvis fick de genomföra en PulseCheck, en hälsokartläggning som undersöker medarbetarnas gemensamma hälsobeteenden. De svarade på frågor om bland annat arbetsrelaterad hälsa, fysisk aktivitet, stillasittande, kost, mental hälsa, sömnvanor, alkohol- och tobaksvanor.

Resultatet från PulseCheck användes som underlag för respektive medarbetares individuella hälsoinsatser, anpassade efter deras behov. För Jonas var det framför allt möjligheten att själv få sätta upp mål och sedan få hjälp genom uppföljande coachsamtal att nå dem, som lockade med LifePulse. Han menar att det kan vara avgörande för att klara en beteendeförändring.

Av 28 medarbetare som var fysiskt inaktiva tackade 26 ja till programmet för en ökad fysisk aktivitetsnivå och enligt Jonas hade de aldrig nått den gruppen i samma utsträckning utan LifePulse.

En stor del av våra medarbetare har gått från stillasittande till att träna två gånger i veckan. Det hade inte hänt utan LifePulse.

Jonas Nyberg, HEMAB

Kontakten med LifePulse tycker Jonas har varit väldigt bra. Han menar att de varit lyhörda för deras synpunkter och tog till sig av återkoppling på ett fantastiskt bra sätt. Jonas tycker att LifePulse är en jättebra satsning för alla och han rekommenderar andra som vill skapa långsiktigt hållbara beteendeförändringar att ta kontakt med dem.

Boka kostnadsfritt inledande samtal och rådgivning med Pernilla