World Day for Safety and Health at Work

Idag uppmärksammas World Day for Safety and Health at Work.

Initiativet startades år 2003 av International Labour Organisation (ILO). 

I år är temat att med gemensamma krafter bidra till att skapa en säker och hälsofrämjande kultur på arbetsplatsen.

Idag uppmärksammas även Workers Memorial Day, den internationella fackföreningsrörelsens minnesdag för alla arbetare som blivit skadade eller förlorat sitt liv i arbetsrelaterade sjukdomar eller olyckor.