7 tips för effektiva hälsoinsatser

👉 Börja att genomföra en grundlig hälsokartläggning. Då kan ni: 

-Fokusera era resurser på de faktiska och individuella hälsobehoven hos era medarbetare.

-Mäta resultaten över tid. 

-Fånga upp tidiga tecken på riskfaktor för ohälsa. 

👉 Skapa en strategisk plan med era mål med hälsoinsatsen baserat på kartläggningen.

👉 Se till att nå medarbetare som är fysiskt inaktiva. Att nå denna grupp är avgörande om ni vill skapa en hög avkastning på er hälsoinvestering.

👉 Vi ser ofta att flera ohälsosamma beteenden följs åt hos medarbetarna, som brist på motion, ohälsosam kost, bristande sömnvanor, ”sämre” mental hälsa mm. Därför är det viktigt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. 

👉 Visa själv gott exempel som VD, chef eller ledare genom att delta aktivt i hälsoinsatsen. 

👉 Skapa en arbetskultur där ni uppmuntrar och stödjer varandra i era positiva hälsoförändringar.

👉 Var långsiktig, förändring av beteenden tar tid och det krävs kontinuerligt arbete även om positiva resultat kan visas relativt snabbt.

⭐️ Behöver ert företag/organisation stöd att implementera något av ovanstående? Då har LifePulse ett helt team som är specialiserade på hälsoinsatser, redo att hjälpa er med sin kompetens. 🧡