HÄLSOVINSTER HOS MEDARBETARNA – EN WIN, WIN, WIN SITUATION!

HÄLSOVINSTER HOS MEDARBETARNA - EN WIN, WIN, WIN SITUATION!

En hyllning till alla företag och organisationer som satsar på att alla medarbetare ska få förutsättningar att bli regelbundet fysiskt aktiva. Anledningen till detta är:

Hälsovinster av regelbunden fysisk aktivitet är många och på flera nivåer.

Individnivå – För medarbetarna kan över 30 sjukdomar förebyggas och/eller behandlas när vi rör på oss minst en halvtimme om dagen på minst måttlig intensitetsnivå (rask promenad), enligt FYSS. Många av dessa är våra stora folkhälsosjukdomar så som diabetes II, hjärt-och kärlsjukdomar, vissa former av cancer, demens, mild till måttlig depression mm. Dessutom blir vi piggare, får bättre sömnkvalitet, förbättrar immunförsvaret och främjar den mentala hälsan.

Gruppnivå – För företag och organisationer ligger hälsovinsterna i minskade kostnader för sjukskrivningar, ökad produktivitet och välmående medarbetare. Fysisk aktivitet har även kopplats till bättre kognitiv funktion, kreativitet och problemlösningsförmåga.

Företag och organisationer som prioriterar anställdas fysiska aktivitet och välbefinnande blir ofta attraktiva på marknaden. Detta kan locka kunder, investerare, bibehålla medarbetare och attrahera ny arbetskraft.

Samhällsnivå – På samhällsnivå kan vi spara enorma pengar inom hälso-och sjukvården med att förebygga kroniska sjukdomar istället för att rehabilitera dem.

Det här är enligt oss på LifePulse en fantastisk win, win, win situation eller vad tycker ni?