Lifepulse Moduler

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]
Lifepulse Modul 1

Här startar programmet för den grupp som är fysiskt inaktiv idag, övriga startar programmet i modul 2. Fokus i modul 1 är att skapa en personlig motivation till förändringsbenägenhet inom fysisk aktivitet.

[/lgc_column] [lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]
Lifepulse Modul 2

I Modul 2 tar vi upp förberedelser inför att bli regelbundet fysiskt aktiv alternativt att ta den fysiska aktivitetsnivån ytterligare ett steg. Vi går även igenom vilka hälsovinster deltagarna kan förväntas få och de nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet mm.

[/lgc_column] [lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]
Lifepulse Modul 3

I Modul 3 tas en personlig handlingsplan fram med vision, mål, mental träning och aktivitetsplan. Den fysiska aktiviteten påbörjas. Vi går igenom underlättande faktorer/strategier för den fysiska aktiviteten mm.

[/lgc_column] [lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]
Lifepulse Modul 4

Fokus i Modul 4 är strategier för att vidmakthålla den fysiska aktiviteten. När det nya beteendet blir hållbart gör individen betydande hälsovinster och företaget/organisationen stora ekonomiska vinster. En vinn-vinn situation!