Hälsostatus

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Nulägesanalys av organisationens/företagets hälsostatus

Frågorna tar ca 10–15 minuter att genomföra och behandlar fysisk aktivitet, arbetsrelaterad hälsa, stillasittande, kost, mental hälsa, läkemedel/naturmedel, alkohol- och tobak samt övriga faktorer som kan påverka de anställdas hälsostatus. De enskilda svaren är anonyma gentemot arbetsgivaren.

Fördelar med en nulägesanalys

  • Kunskap om hur de samlade anställdas hälsostatus ser ut
  • Beslutsunderlag för en eventuell hälsoinvestering
  • Identifiering av riskkomponenter
  • Identifiering av friskkomponenter
  • Grund för genomförande av uppföljning
  • Var den enskilda individen kan börja i programmet för ökad fysisk aktivitet

Välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär

Pernilla Zsaludek Viklund
Bizmaker
Universitetsbacken 3
871 31 Härnösand, Sweden
Telefon: 0702780514
E-post: pernilla@lifepulse.se

[/lgc_column] [lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

Intresseanmälan

    [/lgc_column]