Din målbild

Välkommen till Lifepulse e-hälsoprogram!

Programmet pågår under 8 månader. Den första veckan i programmet innan modulerna påbörjas är att du får fundera var du vill befinna dig hälsomässig efter dessa månader. Vi kommer tillsammans arbeta utifrån denna målbild och stärka den under programmets gång.

Om du inte har ett tydlig mål, fundera gärna utifrån några av hälsoområdena i Nulägesanalysen.

• Fysisk aktivitetsnivå
• Muskelstärkande
• Stillasittande
• Kost
• Sömn
• Mental hälsa
• Rökning
• Snusning
• Alkohol

Lycka till!