Välkommen att Boka Coaching Online

I programmet för fysisk aktivitet ingår coaching. Under dessa tillfällen har du möjlighet att bli coachad i din fysiska aktivitet och inom andra hälsoområden. Coachingen fokuserar på att du ska utveckla dina färdigheter och öka möjligheterna att nå de mål du sätter upp.

Pernilla Z Viklund

Boka Coaching med Pernilla

Lars Dahlmann

Boka Coaching med Lars

Annika Ödling

Boka Coaching med Annika

Hanna Gånedahl

Boka Coaching med Hanna

Marit Eriksson

Boka Coaching med Marit